ورق ضد روغن ویکتوری یا سلولزی vegetable fiber sheet

 

ورق ضد روغن ویکتوری یا سلولزی cellulose gasket sheet

کاغذ ویکتوریاورق ویکتوری یاورق ضد روغن ویکتوری از پرکاربردترین ورق های نسوز جهت تولید واشر خودرویی بحساب می آید.ورق ویکتوری تحمل حرارتی کمی نسبت به ورق نسوز کلینگریت دارد و به همین دلیل مناسب محیط های با دمای کم و محیط هایی است که در آن روعن،سوخت و اب وجود دارد.

معروفیت ورق ویکتوری به نام ورق سلولزی به این دلیل است. که این محصول از الیاف سلولزی که چگالی بالایی دارد تولید شده است که به مقوای نسوز یا ورق ضد روغن نیز معروف است.

تحمل حرارتی ورق ویکتوری تا 120 درجه سانتیگراد بصورت مستقیم و در ضخامت های 25. ، 4. ، 5. ، 1 ،1.2 ،1.5 ،2 ،3 و در ابعاد 100 سانتی متر در رول می باشد.

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بدون دیدگاه
فهرست