ارتباط در پیام‌رسان تماس با مهرگان نسوز

گسکت گرافیت استیل

 گسکت گرافیت استیل یکی از انواع گسکت می باشد که در فرآیند صنعتی و تولیدی کاربرد های زیادی دارد. گسکت ها انواع مختلفی دارند که بنا به کاربرد و مواد سازنده در دسته بندی های مجزا قرار می گیرند. گسکت یک اببند است که فضای خالی بین دو وسیله یا شی را پر می کند.

(بیشتر…)

 گسکت گرافیت استیل یکی از انواع گسکت می باشد که در فرآیند صنعتی و تولیدی کاربرد های زیادی دارد. گسکت...

Posted inآموزشی