ارتباط در پیام‌رسان تماس با مهرگان نسوز

واشر کلینگر C-4400 (Klingersil 4400 Gasket)

واشر کلینگر C-4400

گسکت کلینگر c-4400

Klingersil 4400 Gasket

واشر کلینگر c-4400 یا گسکت کلینگر c-4400 (Klingersil 4400 Gasket) پرمصرف‌ترین و کاربردی‌ترین واشر بدون آزبست بر پایه آرامید فایبر و رزین NBR که برای بخار، آب گرم، روغن و بسیاری از مواد شیمیایی کاربرد دارد. واشر کلینگر c-4400 یا گسکت کلینگر c-4400 پرمصرف‌ترین و کاربردی‌ترین واشر بدون آزبست بر پایه آرامید فایبر و رزین NBR که برای بخار، آب گرم، روغن و بسیاری از مواد شیمیایی کاربرد دارد.

KLINGERSIL®C-4400 Aramid fibers bonded with NBR. Resistant to oils, water, steam, gases, salt solutions, fuels, alcohols, moderate organic and inorganic acids, hydrocarbons, lubricants, and refrigerants.