ارتباط در پیام‌رسان تماس با مهرگان نسوز

ورق ضد روغن ویکتوری یا سلولزی (Vegetable Fiber Sheet)

ورق ضد روغن ویکتوری ورق ویکتوری یا ورق ضد روغن ویکتوری از پرکاربردترین ورق های نسوز جهت تولید واشر خودرویی بحساب می آید.ورق ویکتوری تحمل حرارتی کمی نسبت به ورق نسوز کلینگریت دارد و به همین دلیل مناسب محیط های با دمای کم و محیط هایی است که در آن روعن،سوخت و اب وجود دارد. […]

مشاهده محصول