ارتباط در پیام‌رسان تماس با مهرگان نسوز

کلینگریت 1000

کلینگریت 1000/ top grade gasket  این نوع گسکت کلینگریت به عنوان گسکت نسوز با فشار...

گسکت Ferolite NAM 39

 Ferolite NAM 39 واشر گسکت از پر مصرف ترین و معروف ترین گسکت های بدون...